Wczesnośredniowieczne groby z elementami uzbrojenia… – Tomasz Kurasiński

120,00

Czytelnik otrzymuje pracę, będącą szczegółowo potraktowanym i bogato zilustrowanym monograficznym katalogiem, w którym zebrano dane dotyczące możliwie wszystkich wczesnośredniowiecznych zespołów grobowych z ziem polskich zawierających elementy uzbrojenia.

W zestawieniu znalazły się wszystkie rodzaje indywidualnej broni i oporządzenia jeź­dzieckiego oraz rzędu końskiego, stosowane we wczesnym średniowieczu

Pozostało tylko: 2

Opis

Tomasz Kurasiński „Wczesnośredniowieczne groby z elementami uzbrojenia na terenie ziem polskich. Materiały do studiów”

Czytelnik otrzymuje pracę, będącą szczegółowo potraktowanym i bogato zilustrowanym monograficznym katalogiem, w którym zebrano dane dotyczące możliwie wszystkich wczesnośredniowiecznych zespołów grobowych z ziem polskich zawierających elementy uzbrojenia. Uwzględniono ponadto militaria znalezione na terenie cmentarzysk, przypusz­czalnie pochodzące ze zniszczonych pochówków. Stanowi ona tym samym uzupełnienie luki w polskim piśmiennictwie archeologicznym, gdyż jak dotąd nie podjęto próby zebra­nia podobnej tematycznie bazy źródłowej w tak szerokim zakresie.

W zestawieniu znalazły się wszystkie rodzaje indywidualnej broni i oporządzenia jeź­dzieckiego oraz rzędu końskiego, stosowane we wczesnym średniowieczu do rażenia prze­ciwnika i ochrony przed ciosami, a także ułatwiające prowadzenie walki i poprawiające jej efektywność. Chodzi zarówno o przedmioty miejscowej produkcji, jak i ewidentnie obce­go pochodzenia. Włączono również znaleziska o charakterze militarnym, których znacze­nie było symboliczno-magiczne i ceremonialne.

Zgromadzone w niniejszym tomie informacje zostały usystematyzowane w taki sposób, aby mogły służyć jako materiał źródłowy pomocny w studiach nad zjawiskiem chowania zmarłych z różnymi kategoriami uzbrojenia na nekropoliach doby wczesnopiastowskiej (i innych możliwościach dostawania się militariów do grobów), jak również okazać swą przydatność w badaniach bronioznawczych tego okresu.

Spis treści

I. Informacje wprowadzające
1. Charakter i układ pracy
2. Zakres chronologiczno-terytorialny
3. Podstawa źródłowa

Summary
Wykaz skrótów

II. Katalog
1. Część A
2. Część B

III. Bibliografia
IV. Tablice

O Autorze

Tomasz Kurasiński (ur. 1970) – doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, adiunkt w Ośrodku Badań nad Dawnymi Technologiami Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach i monografiach zbio­rowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych oraz współautor dwóch monografii: Wcze­snośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski (2012) i Cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4 (2016). Jego badawcze zainteresowania koncentrują się przede na wczesnośredniowiecznej obrzędowości pogrzebowej Słowiańszczyzny oraz wojskowości tego okresu, zwłaszcza w aspekcie symbolicznym i społeczno-kulturowym. Ponadto zajmuje się kulturą materialną i jej wykorzystaniem w rozpoznawaniu dawnych wierzeń i zachowań religijnych.

Projekt okładki: Teresa Witkowska
Tłumaczenie podsumowania: Beata Kita

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2021
Język: polski, podsumowanie w języku angielskim
Liczba stron: 676
Format: A4
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-66463-62-2
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Data wydania

2021

Oprawa

miękka

Format

A4

Liczba stron

676

Ilustracje

czarno-białe, kolorowe

ISBN

978-83-66463-62-2

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wczesnośredniowieczne groby z elementami uzbrojenia… – Tomasz Kurasiński”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…