Wojskowość Słowian Połabskich t. I – Paweł Babij

44,00

Niniejsze studium w bardzo wszechstronny sposób omawia zagadnienie wojskowości Słowian Połabskich. Autor określając ramy chronologiczne i terytorialne jasno precyzuje zakres podjętych badań. Dokonuje przeglądu źródeł pisanych, jak i materiału archeologicznego. W przejrzysty sposób opisuje rozmieszczenie i charakterystykę osadnictwa połabskiego z wyszczególnieniem licznych plemion tego obszaru Słowiańszczyzny. Kolejny rozdział poświęcony jest historii polityczno-militarnej Słowian Połabskich. Najobszerniejsza część książki poświęcona jest organizacji militarnej społeczeństwa na wczesnośredniowiecznym Połabiu.

Pozostało tylko: 2

Opis

Paweł Babij „Wojskowość Słowian Połabskich t. I”
Wrocławskie Studia z Historii Wojskowości

Niniejsze studium w bardzo wszechstronny sposób omawia zagadnienie wojskowości Słowian Połabskich. Autor określając ramy chronologiczne i terytorialne jasno precyzuje zakres podjętych badań. Dokonuje przeglądu źródeł pisanych, jak i materiału archeologicznego. W przejrzysty sposób opisuje rozmieszczenie i charakterystykę osadnictwa połabskiego z wyszczególnieniem licznych plemion tego obszaru Słowiańszczyzny. Kolejny rozdział poświęcony jest historii polityczno-militarnej Słowian Połabskich. Najobszerniejsza część książki poświęcona jest organizacji militarnej społeczeństwa na wczesnośredniowiecznym Połabiu.

Spis treści

Wstęp /9
Ramy chronologiczne – 13
Ramy terytorialne – 16
Uwagi edytorskie – 19

Rozdział I. Stan badań i charakterystyka źródeł – 21
Stan badań nad wczesnośredniowieczną Słowiańszczyzną Połabską – 21
Słowiańszczyzna Połabska w kontekście badań nad historią wojskowości Słowian Zachodnich we wczesnym średniowieczu – 25
Źródła pisane – 34
Dzieje saskie Widukinda z Korbei – 34
Kronika Thietmara – 43
Dzieje Kościoła hamburskiego Adama z Bremy – 48
Kronika Słowian Helmolda /52
Dzieje Duńczyków Saxa Gramatyka – 56
Inne źródła pisane – 60
Źródła archeologiczne – 64
Zabytki ruchome: elementy uzbrojenia i oporządzenia indywidualnego oraz rzędu końskiego – 68
Zabytki nieruchome: pozostałości fortyfikacji i umocnień – 69
Wraki jednostek pływających – 69
Pozostałe – 70

Rozdział II. Tło historyczno-geograficzne – 71
Rozmieszczenie i charakterystyka osadnictwa na tle warunków naturalnych – 71
Plemiona Słowian Połabskich, ich siła i położenie – 80
Plemiona obodrzyckie – 81
Wagrowie – 81
Połabianie – 83
Obodrzyce właściwi – 84
Warnowie – 86
Plemiona lucickie – 86
Chyżanie – 87
Czrezpienianie – 87
Tolężanie – 88
Redarowie – 89
Pozostałe plemiona – 91
Ranowie – 91
Mieszkańcy dorzecza Piany i Wolinianie – 92
Wkrzanie – 93
Rzeczanie – 95
Morzyce – 96
Linianie – 96
Nieletycy (Brzeżanie) – 98
Doszanie – 99
Zamczyce – 99
Hawelanie (Stodoranie) – 99
Szprewianie i plemiona pomniejsze – 100

Rozdział III. Historia polityczno-militarna Słowian Połabskich – 101
Epoka karolińska. Od wyprawy Karola Wielkiego przeciwko Wieletom do kryzysu 2. poł. IX w. – 101
Wyprawa na gród Drogowita w 789 r. a zasięg terytorialny władztw Obodrzyców i Wieletów – 101
Władcy obodrzyccy w walce przeciwko Sasom, Duńczykom i Wieletom – 110
Rex Abodritorum? Tytulatura władców i charakter połabskich organizacji politycznych – 115
Obodrzyce wobec wschodniej polityki Franków – 117
Rozpad ponadplemiennych organizacji politycznych na Połabiu – 120
Walka z ekspansją ottońską. Od wojen z Henrykiem I do zwycięstw końca X w. – 122
Reforma wojskowa Henryka I – 122
Pierwszy i nietrwały podbój Połabszczyzny – 127
Od śmierci Henryka I do bitwy nad Raxą – 129
Zależność trybutarna i konsolidacja polityczna połabskich plemion – 131
Skupieni wokół Redarów. Zrzucenie obcej zwierzchności w 983 r. – 137
Główne kierunki działań połabskich organizacji politycznych po odzyskaniu niezależności – 138
Czasy świetności. Od sojuszu z Henrykiem II do rozpadu Związku Lucickiego – 144
Sojusz Luciców z Henrykiem II – 144
Droga Obodrzyców. Wariant chrześcijański – 147
Wariant pogański. Związek Lucicki wobec nowych wyzwań – 148
Polityka władców obodrzyckich w 1. poł. XI w. – 151
Zerwanie pokoju z cesarstwem i bitwa pod Przesławą – 152
Długi zmierzch słowiańskiego Połabia – 154
Wojna domowa w Związku Lucickim i jej konsekwencje – 154
Droga Obodrzyców. Wariant pogański – 158
Wszyscy przeciwko wszystkim. Sytuacja na Połabiu w początkach XII w. – 161
Problem wewnętrznej słabości słowiańskich organizacji politycznych – 162
Rozpad państwa Henryka Gotszalkowica – 164
Albrecht Niedźwiedź i Henryk Lew. Podbój pomniejszych plemion – 166
Od powstrzymania krucjaty do bitwy pod Verchen – 169
Ostatni bastion. Arkona – 171
Dzieje polityczno-militarne słowiańskiego Połabia. Podsumowanie – 176
Świat karoliński i jego rozpad – 176
Konsolidacja w obliczu niebezpieczeństwa – 177
Pomiędzy cesarstwem a Danią – 177
Problem niestabilności – 179
Rację miał Ibrahim – 181
Cztery etapy. Cykl wzrostu i upadku – 181
Cztery główne obszary walk o Połabszczyznę – 182

Rozdział IV. Organizacja militarna społeczeństwa – 185
Zebranie i analiza materiału porównawczego – 186
Drużyna i pospolite ruszenie, czyli państwo pierwszych Piastów – 186
Pomorze – 191
Piechota czy jazda? – 192
Drużyna czy pospolite ruszenie? – 195
Problem interpretacji liczb podawanych w źródłach – 199
Siły lądowe i morskie pod dowództwem księcia – 203
Pospolite ruszenie w dwóch różnych odsłonach: powszechnej i wybranieckiej – 207
Monarchia karolińska i jej sukcesor na wschodzie – 210
Dania – 223
Organizacja militarna społeczeństwa na wczesnośredniowiecznym Połabiu – 228
Od dominacji pospolitego ruszenia do konnej drużyny – 229
Finansowanie drużyn – 234
Rola najemników – 236
Drużyna Mściwoja w Italii. Wojsko podarowane? – 236
Wojska Związku Lucickiego – 239
Gotszalk i jego ludzie. Kim byli drużynnicy? – 250
Koszty prowadzenia wojny – 252
Drużyna i pospolite ruszenie. Rekrutacja, utrzymanie i organizacja terytorialna – 254
Milites electi. Doborowe oddziały w starciu z motłochem – 256
Wojsko w szyku marszowym. Struktura siłzbrojnych Henryka Gotszalkowica – 258
Mobilizacja oddziałów i obce posiłki – 262
Organizacja floty – 263
Drużyny świątynne i ich finansowanie – 265
Podsumowanie – 271
Pospolite ruszenie – 271
Drużyna – 274
Oddziały najemne – 277
Warianty mieszane – 278
Mobilizacja i koncentracja wojsk – 280
Liczebność sił zbrojnych – 282
Organizacja floty – 284
Lokalne różnice i obcy wpływ na organizację militarną społeczności słowiańskiego Połabia – 284

Wykaz skrótów – 289
Bibliografia – 293
Indeks nazw geograficznych i etnicznych – 321
Indeks osób – 326
Zusammenfassung – 332

ISBN 978-83-947634-1-1
Wrocław 2017
Wydanie pierwsze
Objętość: 336
Oprawa miękka
Format: B5
Seria: Wrocławskie Studia z Historii Wojskowości
Wydawca: Wydawnictwo Chronicon

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Data wydania

2017

Seria

Oprawa

miękka

Liczba stron

336

Format

B5

Ilustracje

czarno-białe, tak

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wojskowość Słowian Połabskich t. I – Paweł Babij”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…