Dr hab., prof. UAM, mediewista zajmujący się kulturą okresu karolińskiego oraz ottońskiego, historią Słowian i Germanów, dziejami Polski do XII w. oraz archeologią średniowieczną, publikuje również prace z zakresu historii historiografii i teorii historii. Autor książek: Anglosasi i wpływy anglosaskie w skryptoriach karolińskich do końca IX w. (2005); Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego (2011, 2013); Wczesnopiastowska architektura sakralna (2012); Początki Kościoła w Polsce (2012); Religie dawnych Słowian (2018); współredagował: Grzegorz z Tours, Historie (Historia Franków) (2002, 2012); Archaeologia versus historiam – historia versus archaeologiam (2012); Vademecum historyka mediewisty (2012); w 2019 ukaże się jego monografia O prawdzie historycznej.