Paweł Szczepanik – dPaweł Szczepanik autoroktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, etnolog. Adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie kieruje projektem „Religie i ich rzeczy. Analiza porównawcza wczesnośredniowiecznych przedmiotów związanych z religijnością odkrytych na terenie Polski” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.
Autor monografii “Słowiańskie zaświaty. Wierzenia, wizje i mity” wydanej przez szczecińskie Wydawnictwo Triglav oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych i monografiach zbiorowych.
Jego zainteresowania badawcze są związane z szeroko rozumianą kulturą wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem przedchrześcijańskiego sacrum oraz czasów chrystianizacji. Oprócz tego jego zainteresowania badawcze są skupione wokół antropologii kultury, kultury i religijności ludowej, religioznawstwa porównawczego, teorii kultury, a także metodologii archeologii i nauk humanistycznych. Jest stażystą Uniwersytetu w Sztokholmie.
W Słowiańskim sklepie mamy niezwykłą przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą pozycję książkową Pawła Szczepanika pt. “Rzeczywistość mityczna Słowian północno-zachodnich i jej materialne wyobrażenia” wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Autor jest też jednym z ankietowanych naukowców, którzy wzięli udział w badaniu opublikowanym w formie książkowej pt. „Badania nad wierzeniami Słowian. Wczoraj, dziś i jutro” pod redakcją Grzegorza Antosika i Michała Łuczyńskiego.
Artykuł Pawła Szczepanika znajdziemy również w katalogu “Słowianie Połabscy” wydanego przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie do wystawy pod tym samym tytułem, a której Autor był kuratorem.