Kamil Rabiega zdjęcieKamil Rabiega – archeolog, doktorant w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Badacz terenowy, zaangażowany w wielu projektach naukowych w Polsce i zagranicą. Autor szeregu artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych monografiach i periodykach.