Obrzędowość religijna Pomorzan we wczesnym średniowieczu – Kamil Kajkowski

58,00

Autor skrupulatnie zestawił i przeanalizował wszystkie znane z obszaru całego Pomorza odkrycia datowane na wczesne średniowiecze, które mogą być wykorzystane do badań zachowań religijnych mieszkańców tych ziem przed przyjęciem chrześcijaństwa. Na ich podstawie, i w konfrontacji ze źródłami pisanymi, stara się nakreślić całościowy obraz obrzędowości religijnej słowiańskich Pomorzan. Nawet jeśli niektóre interpretacje Autora mogą wzbudzić dyskusję, trudno nie docenić znaczenia tego studium, które jest pierwszą w piśmiennictwie naukowym próbą pełnego ujęcia zagadnienia w tak szerokiej perspektywie przestrzennej i chronologicznej.

Na stanie

Opis

Kamil Kajkowski „Obrzędowość religijna Pomorzan we wczesnym średniowieczu”

Wczesnośredniowieczna religia pomorskich Słowian skupiała od dawna uwagę historyków ze względu na znane przekazy pisane, dotyczące schyłkowego pogaństwa w rejonie ujścia Odry. Punktem wyjścia dla studium Kamila Kajkowskiego są natomiast źródła archeologiczne. Autor skrupulatnie zestawił i przeanalizował wszystkie znane z obszaru całego Pomorza odkrycia datowane na wczesne średniowiecze, które mogą być wykorzystane do badań zachowań religijnych mieszkańców tych ziem przed przyjęciem chrześcijaństwa. Na ich podstawie, i w konfrontacji ze źródłami pisanymi, stara się nakreślić całościowy obraz obrzędowości religijnej słowiańskich Pomorzan. Nawet jeśli niektóre interpretacje Autora mogą wzbudzić dyskusję, trudno nie docenić znaczenia tego studium, które jest pierwszą w piśmiennictwie naukowym próbą pełnego ujęcia zagadnienia w tak szerokiej perspektywie przestrzennej i chronologicznej.

Z recenzji prof. dr hab. Mariana Rębkowskiego

Spis treści

Od autora – 7
1. Zagadnienia wprowadzające – 9
1.1. Ramy chronologiczno-terytorialne i cel pracy – 11
1.2. Zakres merytoryczny – 18
2. Stan badań nad obrzędowością wczesnośredniowiecznych Pomorzan na tle dyskusji nad religią pogańską Słowian Zachodnich – 23
3. Możliwości poznawcze archeologii w badaniach nad kulturą duchową wczesnośredniowiecznych społeczności pogańskich – 51
4. Miejsca sprawowania praktyk kultowych w świetle źródeł archeologicznych – 75
4.1. Morfologia ośrodków kultu pogańskiego – 77
4.2. Ośrodek kultu jako antropogeniczna przestrzeń kontaktu z sacrum – 89
4.3. Sanktuaria w świecie natury – 92
4.4. Fenomen grodów kultowych – 107
4.5. Budynki o funkcjach sakralno-obrzędowych – 121
4.6. Przestrzeń nekropoliczna – 131
5. Plastyka figuralna – 151
5.1. Rzeźby i reliefy – 153
5.2. Wyobrażenia zminiaturyzowane – 179
6. Ofiary – 205
6.1. Ofiary z ludzi – 208
6.2. Ofiary ze zwierząt – 215
6.3. Ofiary zakładzinowe – 221
6.4. Wota akwatyczne – 230
6.5. Skarby – 233
7. Amulety i przedmioty apotropaiczne – 243
8. Obrzędowość religijna Pomorzan wczesnego średniowiecza w świetle źródeł archeologicznych – 297
8.1. Organizacja przestrzeni sakralnych na tle przemian społeczno-politycznych – 299
8.2. Przejawy myślenia religijno-magicznego i jego realizacje – 315
Aneks 1. Wczesnośredniowieczne pochówki łodziowe z obszaru Pomorza – 365
Aneks 2. Depozyty szkieletów zwierzęcych zarejestrowane na obszarze Słowiańszczyzny Zachodniej – 369
Bibliografia – 381
Indeks nazw miejscowych – 485
Indeks postaci nadprzyrodzonych – 491
Ritual practices of the Pomeranians in the Early Middle Ages. An archaeological study. Contents – 493

ISBN 978-83-950403-6-8
Wrocław 2019
Wydanie pierwsze
Objętość: 494
Oprawa miękka
Format: B5
Wydawca: Wydawnictwo Chronicon

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Data wydania

2019

Oprawa

miękka

Liczba stron

494

Format

B5

Ilustracje

czarno-białe, tak

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Obrzędowość religijna Pomorzan we wczesnym średniowieczu – Kamil Kajkowski”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…