chwasty w uprawach roślinnych w pradziejach i wczesnym średniowieczu