• Wojskowość Słowian Połabskich t. I – Paweł Babij Podgląd
  • Wojskowość Słowian Połabskich t. I – Paweł Babij Podgląd
  • , ,
  • Wojskowość Słowian Połabskich t. I – Paweł Babij

  • 44,00
  • Niniejsze studium w bardzo wszechstronny sposób omawia zagadnienie wojskowości Słowian Połabskich. Autor określając ramy chronologiczne i terytorialne jasno precyzuje zakres podjętych badań. Dokonuje przeglądu źródeł pisanych, jak i materiału archeologicznego. W przejrzysty sposób opisuje rozmieszczenie i charakterystykę osadnictwa połabskiego z wyszczególnieniem licznych plemion tego obszaru Słowiańszczyzny. Kolejny rozdział poświęcony jest historii polityczno-militarnej Słowian Połabskich. Najobszerniejsza część książki poświęcona jest organizacji…
  • Dodaj do koszyka