Kalendarz słowiański 2023 Depozytariusze Tradycji

W tym roku karty Kalendarza zdobią wybrani depozytariusze słowiańskiej tradycji. Zanurzymy Was w świat dawnej (i nie tak bardzo dawnej) Słowiańszczyzny, gdzie wołchw przepowie przyszłość, guślarz wprowadzi w trans grą na gęślach, płanetnik odgoni chmury, szeptucha zdejmie urok, a skrzypek weselny sprawi, że padniecie ze zmęczenia od tańcowania.

Opis

Kalendarz słowiański 2023 “Depozytariusze Tradycji”

Kalendarz słowiański to inicjatywa polskiego środowiska rodzimowierczego. Pierwszy kalendarz o tematyce słowiańskiej powstał w roku 2013 w Krakowie. Stanowił nieoficjalny projekt koordynowany przez Świeradę. Od 2017 roku przerodził się w inicjatywę ogólnopolską, która ma na celu promowanie rodzimowierstwa oraz przybliżenie słowiańskich wierzeń.

W tym roku karty Kalendarza zdobią wybrani depozytariusze słowiańskiej tradycji. Zanurzymy Was w świat dawnej (i nie tak bardzo dawnej) Słowiańszczyzny, gdzie wołchw przepowie przyszłość, guślarz wprowadzi w trans grą na gęślach, płanetnik odgoni chmury, szeptucha zdejmie urok, a skrzypek weselny sprawi, że padniecie ze zmęczenia od tańcowania.

Podjęliśmy ten temat, by przypomnieć o ważnych rolach tych postaci w słowiańskich społecznościach, ocalić te funkcje od zapomnienia oraz wyjaśnić pewne nieporozumienia.

Materiał ilustracyjny został przygotowany z użyciem wielu technik, więc każda karta ma swój unikalny styl.

W Kalendarzu pojawiają się imiona słowiańskie. Ich przypisania do konkretnych dni nie należy traktować w kategorii imienin – koncepcja ta nie występowała na Słowiańszczyźnie przed przyjęciem chrześcijaństwa. Jednocześnie jak najbardziej zachęcamy do nadawania słowiańskich imion dzieciom.

Autorzy opisów depozytariuszy korzystali z poniższej bibliografii:
Baranowski Bohdan, Ludzie gościńca w XVII-XVIII w., Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1986
Baranowski Bohdan, Procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII wieku, Replika, Poznań 2021
Biegeleisen Henryk, Lecznictwo ludu polskiego, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1929
Biegeleisen Henryk, Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego, Ateneum, Lwów 1927
Biegeleisen Henryk, U kolebki, przed ołtarzem, nad mogiłą, Instytut Stauropigjański, Lwów 1929
Bieńkowski Andrzej, Ostatni wiejscy muzykanci, Wydawnictwo Muzyka Odnaleziona, Warszawa 2012
Bieńkowski Andrzej, Sprzedana muzyka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2007
Boryś Wiesław, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005
Brückner Aleksander, Słownik etymologiczny języka polskiego, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1927
Bystroń Jan, Słowiańskie obrzędy rodzinne: obrzędy związane z narodzeniem dziecka, Akademia Umiejętności, Kraków 1916
Charyton Małgorzata Anna, Oblicza “chorób ludowych” w kulturze podlaskich Białorusinów [w:] Białorusini – historia i kultura, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2010
Charyton Małgorzata Anna, Szeptuchy – tradycja żywa. Współcześni uzdrowiciele ludowi na Podlasiu [w:] Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, Biblioteka Telgte, Poznań 2010
Charyton Małgorzata Anna, Współczesna medycyna ludowa na Podlasiu – oczyma szeptuch [w:] Medicina magica. Oblicza medycyny niekonwencjonalnej, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 2011
Czachowski Hubert, Kostrzewa Agnieszka, Łopatyńska Hanna M., Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüffnerowej, Toruń 2020
Eliade Mircea, Kowale i alchemicy, tłum. Andrzej Leder, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2007
Gieysztor Aleksander, Mitologia Słowian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006
Grębecka Zuzanna, Słowo magiczne poddane technologii, NOMOS, Kraków 2006
Grochowski Piotr, Dziady. Rzecz o wędrujących żebrakach i ich pieśniach, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009
Гура Александр Викторович, Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и символика, Индрик, Москва 2012
Helmold, Helmolda Kronika Słowian, tłum. Józef Matuszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1974
Jasiewicz Zbigniew, Pelczyk Antoni, Kuźnia jako obiekt architektoniczny w krajobrazie wsi wielkopolskiej: od XVIII do XX wieku [w:] Studia Lednickie VII, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Poznań-Lednica 2002, s. 265-293
Kotula Franciszek, Muzykanty, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979
Kowalski Piotr, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
Libera Zbigniew, Znachor w tradycjach ludowych i popularnych XIX-XX wieku, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław 2003
Mańczak Witold, Polski słownik etymologiczny, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2017
Modzelewski Karol, Barbarzyńska Europa, Iskry, Kraków 2004
Moszyński Kazimierz, Kultura ludowa Słowian, t. 2: Kultura duchowa, cz. 2, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1934
Nowacki Jan, Znaleziska późnośredniowiecznych narzędzi kowalskich z małych siedzib obronnych (Siedlątków, Plemięta, Pęczniew i Raciąż), praca licencjacka pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Kruppé, Warszawa 2006
Rusek Zbigniew, Цигулка, гъдулка… i inne nazwy ‘skrzypiec’ w języku bułgarskim (w porównaniu z pozostałymi językami słowiańskimi) [w:] Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 48, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013
Славянские древности: Этнолингвистический словарь (ред. Т. А. Агапкина, Л. Н. Виноградова, В. Я. Петрухин, С. М. Толстая), т. 1-5, Международные отношения, Москва 1995-2012
Šešo Luka, O krsniku: od tradicijske pojave u predajama do stvarnog iscjelitelja, “Studia ethnologica Croatica” 2003, t. 14/15, nr 1, s. 23-53
Szyjewski Andrzej, Religia Słowian, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003
Vinšćak Tomo, O štrigama, štrigunima i krsnicima u Istri, “Studia ethnologica Croatica” 2005, t. 17, nr 1, s. 221-235
Walęciuk-Dejneka Beata, Ludowy obraz kobiety – perspektywa inności: folklor i literatura, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, Siedlce 2014
Zadurska Olga, Kowal [w:] Słownik polskiej bajki ludowej (red. V. Wróblewska), t. 2, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018
Zadurska Olga, Naznaczeni od Pana Boga. Obcy wśród swoich na wsi polskiej XIX i początku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021
Zdziechiewicz Alicja, Obraz kobiety w staropolskich popularnych poradnikach medycznych [w:] Napis IX, Wydawnicwto DiG, Warszawa 2003, s. 5-30

Data wydania: 2022
Język: polski
Format: A3, 420×297 mm

Patronat medialny:
Gniazdo
ISAP Słowiańska Agencja Prasowa

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Data wydania

2022

Oprawa

spirala

Liczba stron

13

Format

297 × 420 mm

Ilustracje

kolorowe

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kalendarz słowiański 2023 Depozytariusze Tradycji”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…