Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego (twarda) – Andrzej Buko (red.)

Oddajemy do rąk Czytelników monografię jednego z najbardziej fascynujących odkryć dokonanych po II wojnie światowej na ziemiach polskich, jakim jest położone niedaleko Włocławka cmentarzysko w Bodzi. Jego osobliwością jest to, że pochowano na nim niewielką, elitarną populację ludzi przybyłych najpewniej z zewnątrz, związanych ze środowiskiem kultur słowiańskiej, nomadzkiej, a także skandynawskiej kręgu zachodniego (szeroko rozumianej strefy bałtyckiej) i warego-ruskiego.

Do publikacji dołączona jest płyta CD.

Nakład wyczerpany

Opis

Andrzej Buko (red.) „Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego”
oprawa twarda

Oddajemy do rąk Czytelników monografię jednego z najbardziej fascynujących odkryć dokonanych po II wojnie światowej na ziemiach polskich, jakim jest położone niedaleko Włocławka cmentarzysko w Bodzi. Jego osobliwością jest to, że pochowano na nim niewielką, elitarną populację ludzi przybyłych najpewniej z zewnątrz, związanych ze środowiskiem kultur słowiańskiej, nomadzkiej, a także skandynawskiej kręgu zachodniego (szeroko rozumianej strefy bałtyckiej) i warego-ruskiego. I choć z badań lat ubiegłych mamy wiele przykładów odkryć odnoszących się do kwestii przybyszy – „obcych” – w fazie tworzenia państwa polskiego, to nigdy dotąd zjawiska te nie zostały zidentyfikowane z taką wyrazistością i na tak szeroką skalę. Wyróżniające jest tu niemal wszystko: rzędy cmentarza wyznaczone liniami prostokątnych grodzeń, elementy konstrukcji w typie grobów komorowych znanych z Europy Północno-Zachodniej, ale i komór grobowych z aneksami, charakterystycznych dla środowiska nomadów (Chazarów).

Spis treści

1. Wprowadzenie – Andrzej Buko
1.1. Szlaki handlowe środkowej i dolnej Wisły w X–XI w. w świetle danych archeologicznych – Mateusz Bogucki
1.2. Kontekst historyczny znaleziska w Bodzi – Roman Michałowski
1.3. Odkrycia w Bodzi w kontekście wydarzeń na R usi przełomu I i II tysiąclecia – Karol Kollinger

2.1. Bodzia: lokalizacja stanowiska, przebieg badań, metody badawcze – Iwona Sobkowiak-Tabaka
2.2. Wpływ procesów depozycyjnych i podepozycyjnych na stan zachowania pochówków na cmentarzysku szkieletowym w Bodzi – Iwona Hildebrandt-Radke
2.3. Katalog grobów i ich wyposażenia (wersja skrócona) – Iwona Sobkowiak-Tabaka
2.3. Aneks A – Katalog obiektów – Iwona Sobkowiak-Tabaka
2.3. Aneks B – Uwagi na temat szczątków zwierzęcych z terenu cmentarzyska – Marta Osypińska
2.3. Aneks C -Tkaniny z cmentarzyska w Bodzi, stan. 1 – Jerzy Maik
2.3. A neks D Analizy dendrologiczne i makroskopowych szczątków roślin – Joanna Koszałka
2.3. Aneks E -Analiza ceramiki pradziejowej i wyrobów krzemiennych z cmentarzyska – Iwona Sobkowiak-Tabaka

3.1. Ogólna charakterystyka znalezisk – Andrzej Buko
3.2. Przybory kupieckie – Michał Kara
3.3. Uzbrojenie – Michał Kara
3.4. Status i magia. Ozdoby elit z Bodzi – Władysław Duczko
3.5. Paciorki szklane – Maria Dekówna i Tomasz Purowski
3.6. Paciorki z kamieni półszlachetnych – Renata Czech-Błońska
3.7. Zespół unikalnych paciorków z grobu D171 – Renata Czech-Błońska, Jan Krajczewski
3.8. Przedmioty żelazne – Tomasz Sawicki
3.9. Skórzane elementy stroju w pochówkach na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Bodzi – Anna Bogumiła Kowalska
3.10. Naczynia z gliny i drewna – Kinga Zamelska-Monczak
3.11. Wyroby z poroża i kamienia – Kinga Zamelska-Monczak
3.12. Obol zmarłych – Stanisław Suchodolski
3. Aneks A – Badania materiałoznawcze wybranych znalezisk z cmentarzyska w Bodzi – Zdzisław Hensel
3. Aneks B – Analiza chemiczna elementów wagi składanej z grobu E41 w Bodzi – Paweł Gan
3. Aneks C – Wyniki badań radiograficznych i termowizyjnych miecza z grobu nr E864/I w Bodzi – Mateusz Osiadacz, Paweł Skrzypczak

4.1. Organizacja przestrzeni grzebalnej, rytuał i obrządek pogrzebowy – Michał Kara
4.2. Próba rekonstrukcji skrzyń trumiennych – Tomasz Sawicki
4.3. Pozostałości drewna z cmentarzyska: aspekt symboliczny – Joanna Koszałka

5. Populacja z cmentarzyska w Bodzi w świetle danych antropologicznych – Alicja Drozd-Lipińska, Tomasz Kozłowski

6.1. Badania izotopowe pochówków z Bodzi – T. Douglas Price i Karin Margarita Frei
6.2. Analiza genetyczna wybranych grobów z cmentarza z Bodzi – Wiesław Bogdanowicz, Tomasz Grzybowski i Magdalena M. Buś

7. Chronologia cmentarza – Andrzej Buko, Michał Kara
7. Aneks A – Wyniki kalibrowanych datowań radiowęglowych prób z cmentarzyska w Bodzi wykonanych w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym metodą 14C AMS – Tomasz Goslar
7. Aneks B – Wyniki kalibrowanych datowań radiowęglowych prób z cmentarzyska w Bodzi wykonanych metodą konwencjonalną w Laboratorium Datowań Bezwzględnych w Cianowicach k. Krakowa – Marek Krąpiec

8.1. Cmentarzysko w Bodzi w kontekście odkryć w północno-zachodniej i wschodniej Europie – Michael Müller-Wille
8.2. Cmentarzysko w Bodzi w kontekście praktyk funeralnych ludności ziem polskich 2. połowy X–XI w. – Michał Kara

9. Cmentarzysko w Bodzi w świetle wyników badań interdyscyplinarnych – Andrzej Buko

Bibliografia
Spis rycin
Spis tabel
List of figures
List of tables
Summary
Indeks osób
Indeks geograficzny i etniczny

Zawartość płyty CD
2.3. Katalog grobów i ich wyposażenia – Iwona Sobkowiak-Tabaka
3.4. Katalog metalowych ozdób z zespołów grobowych w Bodzi, stan. 1 – Renata Czech-Błońska
3.5. Katalog paciorków szklanych z Bodzi, stan. 2 – Maria Dekówna, Tomasz Purowski

Redaktor: Andrzej Buko
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron: 640
Format:  A4
Okładka: twarda
ISBN: 978-83-63760-69-4

Do publikacji dołączona jest płyta CD.

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Data wydania

2016

Oprawa

twarda

Format

A4

Liczba stron

640

Ilustracje

czarno-białe, tak

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego (twarda) – Andrzej Buko (red.)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…