You are currently viewing Top 10 w Słowiańskim sklepie – sierpień 2021

Top 10 w Słowiańskim sklepie – sierpień 2021

Przed Państwem najlepsza 10-ka sierpnia 2021. Zapraszamy do lektury:

  1. Baba Jaga. Tajemnicza postać słowiańskiego folkloru – Andreas Johns
  2. Farbowane tekstylia we wczesnośredniowiecznej Polsce – Katarzyna Stasińska
  3. Badania nad wierzeniami Słowian ebook – Grzegorz Antosik, Michał Łuczyński
  4. Krak syn Ludoli – Stanisław Szukalski
  5. Wojskowość Słowian Połabskich t. II – Paweł Babij
  6. Pomiędzy magią a religią – Anna Jurczyk
  7. Teksty o sztuce i wypowiedzi polemiczne oraz korespondencja z lat 1924-1938 – Stanisław Szukalski
  8. Bogowie i ich ludy – Leszek Słupecki (red.)
  9. Wojskowość Słowian Połabskich t. I – Paweł Babij
  10. Wikingowie w Polsce? Zabytki skandynawskie z ziem polskich

Dodaj komentarz